Mailkonto specifikation for elias.avalonia.dk

Her har du det, du kan få brug for til opsætning af din mailkonto:

Ændring af password:
Gå ind på dette link:  https://elias.avalonia.dk
Skriv email-adresse og password
Tryk på ikonet "Indstillinger" og dernæst på "Password" lige nedenfor.

Når du har skrevet det nye password 2 gange, så tryk på ordet "ændre" for at gemme
(står med blåt).

Ved "Glemt password" kan du skrive en anden email-adresse i det tomme felt.
Til denne email-adresse, kan du få sendt password, hvis du har glemt det, når du prøver
at logge ind via denne sti: https://elias.avalonia.dk

Password skal have mindst 12 karakterer
bestående af:Tal
Store- og små bogstaver
Tegn

---------------------------

Opsætning af email-konto på iPhone, iPad, iPod samt på Mac i programmet "Mail": 

Gå ind på dette link fra Safari på den mobile enhed: 

http://avalonia.net/mobile
Skriv email-adresse og password.
Tryk så "Videre"
Når du er tilbage på det billede, som du startede med at skrive navn på, er du færdig.

---------------------------

Opsætning af email-konto:

Brug altid som kontotype: "IMAP"
Email-aderesse og brugernavn er det samme.
Password: ??????
Server til ind- og udgående post er:  elias.avalonia.dk
Brug "SSL"
Port tii indgående mail er 993
Port til udgående mail er 465

---------------------------

Lad os vide, hvis du får brug for mere hjælp:) 

Stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os